Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Produktion


  Val av material och produktionsteknik

  När vi konstruerar ett emballage eller en förpackning väljer vi alltid det material som bäst uppfyller de krav kunden och applikationen ställer. I de flesta fall ersätter vi eller kompletterar traditionella träbaserade material som well, board, plywood och trä där vi kan dra nytta av plastmaterialets förmåga att formas samt dess låga vikt i kombination med dess beständighet mot fukt och kemiska substanser.​

  Vakuumformad Plast 

  PolyCarbonat (PC), ABS, PolyStyren (PS),PET och andra material, använder vi för olika typer av mellanlägg, pallock, kantskydd, fixturer m.m. Den låga verktygskostnaden gör att tekniken lämpar sig väl för relativt korta produktionsserier och för stora produkter ​

  Rullformad PET/PS/ABS

  Blistertekniken används för att skapa formade plastemballage i långa serier. NYCOPAC använder metoden för att dels skapa billiga plastlock till lådor och pallkragar för engångs- och flergångsbruk och dels att skapa billiga engångsmellanlägg där returanvändning ej är lämplig. ​

  Bubble Guard 

  är ett PP material i tre lager där mellanskiktet är luftfyllda bubblor vilket skapa en unik styvhet i alla riktningar. Materialet kan dessutom lamineras in line på olika sätt. 

  Ondubol 

  är ett PP material med ett ondulerat mellanskikt där kanalerna till skillnad mot kanalplast, går på tvärs vilket gör det speciellt lämpligt för vissa tillämpningar.
  Det kan fås antingen med 2 eller 3 lager beroende på användningsområdet ​ Lamineringar av Bubble Guard och Ondubol görs direkt i produktionsprocessen, för att erhålla specifika egenskaper i materialet. Vi lägger på TNT( textile non wowen) för extra skydd mot ömtåliga ytor, Agugliato(filtbeläggning) för inredning i fordon, Rubber Coated för extra stötskydd och ”anti scratch” för att få en skraptålig yta.

  Vakuumformat Halvpallslock

  Blisteraskar

  Bubble Guard