Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Utvecklingsmodell


  För att säkra att våra utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder, går enligt plan och når uppsatta mål, följer vi en metodik enligt nedan.

  Vi går alltid in i projektet med lika insats och risk som kunden. De flesta projekt innebär att man måste ta fram ett verktyg för att få fram prototyper och därför debiterar NYCOPAC inte för själva utvecklingen av produkten utan bara för de direkta kostnaderna i form av tillverkning av verktyget och produktion av prototyperna och själva serieproduktionen. Om kunden vill genomföra förändringar i konstruktionen under produktens livscykel så agerar vi på samma sätt genom att bara debitera de direkta kostnaderna för förändringen.

  Vi gör så för att minska tröskeln att starta projektet och att sedan under projektets gång, undvika långa diskussioner om nedlagda utvecklingstimmar.


  Faktainsamling

  1:a möte Analys Volymer

  Kvalificering, 1:a design, grov kalkyl

  Grov idéskiss, Prisnivåer, Kundens accept

  Designarbete, Förfrågan leverant, Projektplan

  Lösningsskiss, Prisidé, Kundens accept

  Utveckling, Ev.Verktyg, Prototyp

  Offert, Design, Prototyp, Prisidé, Produktion, Prisidé verktyg, Projektplan, Kundens accept

  Utvärdering

  Leverans av prototyp

  Utveckling prototyper, Avtal

  Ny offert, Omdesign, Vertyg, Produktion, Tidplan

  Verktyg + testprodukt

  Slutgiltig accept av design, Kundorder & avtal

  Färdig produkt

  Kundens accept av leverans

  • Faktainsamling

   1:a möte Analys Volymer

  • Kvalificering, 1:a design, grov kalkyl

   Grov idéskiss, Prisnivåer, Kundens accept

  • Designarbete, Förfrågan leverant, Projektplan

   Lösningsskiss, Prisidé, Kundens accept

  • Utveckling, Ev.Verktyg, Prototyp

   Offert, Design, Prototyp, Prisidé, Produktion, Prisidé verktyg, Projektplan, Kundens accept

  • Utvärdering

   Leverans av prototyp

  • Utveckling prototyper, Avtal

   Ny offer, Omdesign, Vertyg, Produktion, Tidplan

  • Verktyg + testprodukt

   Slutgiltig accept av design, Kundorder & avtal

  • Full produkt

   Kundens accept av leverans

  • Faktainsamling

   1:a möte Analys Volymer

  • Kvalificering, 1:a design, grov kalkyl

   Grov idéskiss, Prisnivåer, Kundens accept

  • Designarbete, Förfrågan leverant, Projektplan

   Lösningsskiss, Prisidé, Kundens accept

  • Utveckling, Ev.Verktyg, Prototyp

   Offert, Design, Prototyp, Prisidé, Produktion, Prisidé verktyg, Projektplan, Kundens accept

  • Utvärdering

   Leverans av prototyp

  • Utveckling prototyper, Avtal

   Ny offer, Omdesign, Vertyg, Produktion, Tidplan

  • Verktyg + testprodukt

   Slutgiltig accept av design, Kundorder & avtal

  • Full produkt

   Kundens accept av leverans