Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Plast har många fördelar, men hör INTE hemma i naturen.


  Miljön är viktig 

  Vi arbetar ständigt med miljö- och klimatförbättrande åtgärder i vår produktutveckling. 

  Några extra viktiga punkter


  - Färre farliga tillsatser.

  - Biobaserade råvaror.

  - Starka plaster som minskar materialåtgången.

  - Genomtänkt design.

  - Slutna återvinningscykler.

  Idag styrs användning av olika kemikalier med lagar och förordningar från både EU och Sverige.

  REACH är ett system för att förhindra eller begränsa användning av vissa speciellt farliga kemikalier.
  SIN-listan (Substitute It Now) är en annan lista med vissa ämnen som misstänkts vara farliga och bör fasas ut snarast.
  För plast i kontakt med livsmedel så finns speciella regelverk för vilka ämnen som får användas och hur tillverkning och märkning får ske.
  Biobaserade plaster står idag för < 1% av totala plastanvändningen. Men den växer.
  Plasters styrka och låga vikt gör att många konstruktioner kan göras mycket lätta (besparing av material).
  Bilden visar ett vikblister i PET som är mycket lätt, tål vikter bra, släpper igenom ljus, ger bra skyddande egenskaper och isolering.

   

  Dagens företag har en uttalad miljöpolicy som innebär att företaget på alla sätt ska försöka minska på miljöeffekterna från sin verksamhet. Logistik dvs förpackning, lagring och transport av produkter, står för en allt större del av produkternas värde och det är värt att se över valet av emballage och förpackningar och se vad det får för önskvärda miljökonsekvenser.

  • Genom att använda en plastpall med krage och lock i plast kan vikten på emballaget halveras jämfört med träemballage = ca 30 kg jämfört med 60 kg för en träpall med 4 kragar och ett plyfalock. Ger mindre CO-utsläpp och lägre transportkostnader.
  • Förutom vikten, påverkar den mindre volymen i hoppfällbart läge transportkostnaden för returflödet, avsevärt. Den enorma mängd sträckfilm som idag används och som i bästa fall återanvänds men i de flesta fall bränns upp, är ett stort resursslöseri och betydligt dyrare än ett returemballage som kan användas under många år och därefter malas ned och återanvändas. ​
  • Vid en undersökning gjord av 2 studenter vid Linköpings Universitet, gjordes en jämförande livcykelanalys mellan engångsemballage och NYCO Sleeve. Då fann de att packningsgraden på lastbilen vid transporter hade den helt avgörande betydelsen när totalkostnaderna skulle beräknas och där miljökostnaderna ingick i kalkylen.
  • Plyfalådor med metallbeslag är dyra att återvinna och har normalt en kortare livslängd än motsvarande i plast.  Sammanfattningsvis kan vi säga att låg vikt, lång  livslängd,  högt återvinningsvärde och litet format i returtransporten ger lägre totala transportkostnader och stora positiva miljövinster.