Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Nycolid

  -Det hållbaraste pallocket på marknaden...


  • Nycopac är en av de största tillverkarna i Skandinavien av plastpalllock, med kunder som Scania, Volvo och Autoliv. Vi producerar returlock och engångslock. På grund av vårt flexibla verktyg producerar vi också skräddarsydda lock i specialstorlekar och i nästan alla plastmaterial.


   NycoLid har två huvudapplikationer:
  • Det kan användas som ett skydd över trä- eller plastkragar för att skydda innehållet från fukt, smuts, damm, kemiska ämnen och stötar.
  • Det kan användas som ett lock över staplade lådor på en pall. Locket håller lådorna på plats när de är fastspända.


  Locken har tre huvudsakliga användningsområden:

  • Locket gör det möjligt att stapla lastade pallar ovanpå varandra på ett säkert och stabilt sätt.
  • Locket kan levereras med ytan antingen präglad eller platt. Den plana ytan ger bättre friktion med träpallar.
  • På grund av det kostnadseffektiva verktyget kan vi producera lock för att uppfylla speciella kundkrav.
   PET-locken kan tillverkas i svart eller genomskinligt.

  Följande modeller finns

  Engångslock

  Halvpallslock
  1,2 mm PET

  Helpallslock
  ​​​​​​​1,2 mm PET

  Returlock

  Halvpallslock
  2,0 mm RPC

  Helpallslock
  2,5 mm RPC
  ​​​​​​​​​​​​​​3,0 mm RPC

  Dokument