Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  NYCOPAC utvecklar, producerar och säljer emballage och förpackningar i framför allt olika plastmaterial.

   

  Tillsammans med våra kunder tar vi fram den mest kostnadseffektiva förpackningen, där vi väljer den produktionsteknik och det material som är bäst lämpat i varje enskilt fall.

   

  Vi arbetar framför allt med olika returförpackningar och emballage, där livslängd, packoptimering och minskad miljöpåverkan är de viktigaste faktorerna men även engångsemballage där kostnaden och kvalitén har den största betydelsen.