Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Balkar för cylindrar och axlar


  Våra balkar är gjorda av gjuten polyuretan, vakuumformad termoplast eller stansat PE-skum. Materialet väljs utifrån produktens vikt och belastning. Nycopac designar balkar för transport av bräckliga eller känsliga produkter där det är viktigt att produkterna hålls fast på plats för att de inte ska gå sönder. Nycopac arbetar ständigt med förbättring och utveckling av dessa balkar och har därmed utvecklat den bästa material- och produktionstekniken för varje enskild applikation.

  De stansade balkarna i skum är kostnadseffektiva, och om du tar hänsyn till livslängd, renhet och det faktum att du kan tvätta dem är valet enkelt. Våra balkar kan också användas som fraktstöd under transport av gods mellan produktionsenheter. De kan utformas för att passa in i befintliga travers- och transportsystem för att säkerställa transport av gods mellan arbetsstationer eller transportbandstationer.



  Dokument