Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Formade mellanlägg och brickor


  Nycopac designar och producerar formade mellanlägg och brickor till främst fordons- och verkstadsindustrin, som Scania, Volvo, Autoliv och Sandvik. Även företag inom medicin- och livsmedelsindustrin är kunder till oss.

  Vi använder både vakuumformning och blisterteknik i vår produktion och den teknik vi väljer beror ofta på om produkten ska användas som returförpackning eller engångsförpackning.

  Med vakuumformning är verktyget realtivt billigt men produktionskostnaden är högre än för blister. Vid blisterproduktion är verktyget dyrare men kostnaden för serieproduktion är betydligt lägre.

  I vissa fall använder vi samma verktyg för att producera engångsbrickor med tunnare material och returbrickor med tjockare material.


  Bricka för inflators

  Pyramidmellanlägg för axlar, rör och cylindrar

  Mellanlägg för verkstadsdetaljer

  Mellanlägg för vipparmar


  Nycopac producerar stora mängder bildade mellanlägg, främst för fordons- och verkstadsindustrin.

  Formade mellanlägg används när produkter måste ligga säkert och fixerat på någon form av lastbärare. Dessa typer av mellanlägg är lämpliga när din produktionsprocess automatiseras och produkten måste hållas på plats under transport. I samarbete med kunden utvecklar våra erfarna designers den mest lämpliga designen, produktionstekniken och materialet för varje projekt. Vi använder olika material och produktionstekniker beroende på om du vill att ditt bildade mellanlager ska vara en gång eller flera gånger.

  Vakuumformning
  Denna produktionsteknik används främst vid tillverkning av stora mellanlägg som är utformade för att passa på hel-, halv- och kvartspallar och där kraven på styvhet och hållbarhet är höga. Fördelen med denna produktionsmetod är att verktygskostnaden är relativt låg, vilket möjliggör produktion i lägre mängder. Hög staplingsbarhet och kompakthet premieras i designprocessen. Vi använder ark av PC, PP, ABS, PE eller PS som värms upp och läggs över ett verktyg, varefter luft sugs ut, vilket skapar ett vakuum som drar nner plasten på verktyget och arket formas runt verktyget. Mellanlägget stansas till rätt storlek.

  Rullmatad termoformning
  I denna produktionsteknik finns inte plastmaterialet i ark, utan på en rulle som matas med hög hastighet på verktyget, där det värms, formas och stansas. Eftersom materialet är på en rulle behöver det vara ganska tunt, <2 mm, och därför är denna produktionsteknik endast lämplig för mellanlägg med begränsad styrka och styvhet. För närvarande kan vi producera rullmatade mellanlägg upp till halvpallstorlek. Vi kan använda tunt material för engångsmellanlägg och tjockare material> 1,5 mm för återanvändbara mellanlägg.

  Dokument