Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  NYCOPAC utvecklar, producerar och säljer emballage och förpackningar i framför allt olika plastmaterial.

   

  Tillsammans med våra kunder tar vi fram den mest kostnadseffektiva förpackningen, där vi väljer den produktionsteknik och det material som är bäst lämpat i varje enskilt fall.

   

  Vi arbetar framför allt med olika retur-förpackningar och emballage, där livslängd, packoptimering och miljöpåverkan är de viktigaste faktorerna men även engångsemballage där kostnaden och kvalitén har den största betydelsen.