Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Våra returemballage ger stora positiva miljöeffekter


  Avfalls-hierarki 

  • 1. Ingen miljöpåverkan
  • 2. NycoSleeve, återanvändning
  • 3. Återvinning
  • 4. Förbränning
  • 5. Deponi

  De flesta stora företag har en uttalad miljöpolicy som innebär att företaget på alla sätt skall minska miljöeffekterna av sin verksamhet. Logistik dvs förpackning, lagring och transport av produkter, står för en allt större del av produkternas värde och det är synnerligen väsentligt att titta på vad valet av emballage och förpackningar får för miljökonsekvenser.

   

  • Genom att använda en pall, krage och lock i plast kan vikten på emballaget halveras jämfört med träemballage = ca 30 kg jämfört med 60 kg för en träpall med 4 kragar och ett plyfalock. Ger mindre CO-utsläpp och lägre transportkostnader.
  • Förutom vikten, påverkar den mindre volymen i hoppfällbart skick transportkostnaden för returflödet, avsevärt. Den enorma mängd sträckfilm som idag används och som i bästa fall återanvänds men i de flesta fall bränns upp, är ett stort resursslöseri och betydligt dyrare än ett returemballage som kan användas under många år och därefter återanvändas. ​
  • Vid en undersökning gjord av 2 studenter vid Linköpings Universitet, gjorde de en jämförande livcykelanalys mellan engångsemballage och NYCO Sleeve. Då fann de att packningsgraden på lastbilen vid transporter hade den helt avgörande betydelsen när totalkostnaderna skulle beräknas och miljökostnaderna ingick i kalkylen.
  • Plyfalådor med med metallbeslag är dyra att återvinna och har normalt en kortare livslängd än motsvarande i Plast.  Sammanfattningsvis kan vi säga att låg vikt, lång  livslängd,  högt återvinningsvärde och litet format i returtransporten ger lägre totala transportkostnader och stora positiva miljövinster.