Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Formade mellanlägg och brickor


  Vi levererar formade mellanlägg främst till företag inom fordons-och verkstadsindustrin, såsom Scania, Volvo, Autoliv och Sandvik. Även företag inom andra branschen som MedTech och Livsmedel är viktiga kunder. Vi använder både vakuumformning och rullmatad termoformning(blisterteknik) i vår produktion och vilken teknik vi använder beror ofta på om förpackningen skall användas som engångs-eller returförpackning. I vakuumformning är verktyget relativt billigt men produktionskostnaden högre än för blister där verktygskostnaden är hög och styckkostnaden låg. I vissa fall kan vi använda samma verktyg för att producera mellanlägg för både engångs- och returanvändning genom att helt enkelt variera materialtjockleken.


  Bricka för inflators

  pyramidmellanlägg för axlar, rör och cylindrar


  Nycopac har levererat ett stort antal formade mellanlägg till framför allt fordonsindustrin – Volvo, Scania och Autoliv, men flera andra verkstadsföretag som bl,a, Sandvik och SAPA är våra kunder.

  Formade mellanlägg används när produkter skall ligga säkert och i bestämda positioner på någon form av lastbärare. Vid robotisering av produktionsprocessen och även för att hålla produkten säkert på plats under transporter m.m är formade mellanlägg lämpliga. NYCOPACs erfarna konstruktörer tar tillsammans med kunden fram den bästa designen, den lämpligaste produktionstekniken och det lämpligaste materialet, i varje enskilt projekt.

  Beroende på om vi vill göra ett format mellanlägg för engångsbruk eller flergångsbruk använder vi olika material och tillverkningstekniker:

  Vakuumformning
  Används framför allt när man producerar större mellanlägg såsom hel-, halv- och kvartspallsmellanlägg och där kraven på styvhet och slitstyrka är hög. Fördelen är att verktygskostnaden är relativt låg och att man därigenom kan göra relativt korta serier. Speciell vikt läggs vid staplingsbarhet och kompaktbarhet i konstruktionen. Vi använder skivor i PC, PP, ABS, PE och PS som värms upp och läggs därefter på ett verktyg varefter man med vakuum suger den varma skivan mot det formade verktyget.

  Rullmatad termoformning
  Materialet är inte skivor utan ligger i en rulle som med stor hastighet förs mot verktyget, värms, formas och stansas. Eftersom materialet ligger i en rulle måste det vara relativt tunt <2mm och därigenom kan denna teknik bara användas för mellanlägg med begränsad styrka och styvhet. Vi kan idag göra rullformade PET/PS/PS mellanlägg upp till halvpallsstorlek. Vi kan då använda tunt material för engångsbruk och tjockare <1,5mm för returemballage. Samma verktyg kan oftast användas.

  Dokument