Välkommen till Nycopac

Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Återvinningsbart material
 • Produkter

  Välkommen till Nycopac

  Vi utvecklar och producerar hållbara emballage och förpackningar


 • Innovativ design

 • Återvinningsbart material

 • Lång livslängd
 • Produkter

  Blisterförpackningar


  Används vanligtvis som engångsförpackningar i större volymer, plasten förvaras på rulle och är därför max 2 mm tjock. Detta rullas i mycket hög hastighet över ett verktyg och därefter formas och stansas den till förpackningar. Vi har gjort det möjligt att forma blister upp till halvpallsstorlek. Nycopac lägger fokus på effektivitet och att pressa kostnaderna, just för att du som kund ska få det allra bästa för ett överkomligt pris. Beroende på produkt tillämpas olika tekniker och tjockleken anpassas för både engångs- och flergångsbruk. Blister med en ökad tjocklek är betydligt mer hållbara och kan även användas som returförpackningar.

  Injektorblister i papphylsa

  Askar för skärämnen  Rullmatad termoformad PET, PS eller ABS kallas ofta blister och används normalt som engångsförpackningar i större volymer. Plasten ligger på en rulle, och kan därför inte vara tjockare än 1,5 – 2mm, och rullas med hög hastighet över ett verktyg där den formas och stansas till förpackningar.

  NYCOPAC har investerat i ett moderverktyg, som gör det möjligt att forma blister upp till halvpallsstorlek. Antingen lägger vi ett ett insatsverktyg i halvpallsstorlek eller flera mindre insatsverktyg på moderverktyget. På detta sätt kan vi minska verktygskostnaden avsevärt och drastiskt öka effektiviteten i produktionen.

  Förpackningarna kan VCI-behandlas eller göras konduktiva.

  NYCOPAC använder denna teknik för följande produkter:

  Engångslock för plastlådor.
  Locken användes för att skydda innehållet i lådan från fukt, damm och andra partiklar.
  Till skillnad från de formsprutade lock lådtillverkaren erbjuder, staplar detta lock på samma sätt som utan lock och bygger inte höjd.
  Om lådan måste tvättas kan detta göras mycket enklare och billigare utan lock vilket brukar spara hela kostnaden för engångslocket.
  NYCOPAC levererar idag blisterlock i stora volymer för VDA-RL-KLT-lådor samt Schoeller Alliberts Telluslådor. Vi kan enkelt ta fram ett verktyg för andra lådtyper.

  Små blisterförpackningar och askar
  NYCOPAC tar fram alla typer av blisterförpackningar för att transportera, lagra och exponera små produkter. Det kan vara slutkundsförpackningar samt askar för att transportera små detaljer mellan produktionsenheter. Genom att öka tjockleken kan dessa askar bli mycket hållbara och användas som returförpackningar.

  Mellanlägg och formade brickor för engångs-och flergångsanvändning
  Genom att variera tjockleken på materialet kan NYCOPAC producera formade mellanlägg upp till halvpallsstorlek för både engångs- och flergångsbruk till mycket låga priser.
  Mellanlägg/brickor för engångsbruk är intressant när antingen mellanläggets smutsas och rengöringen är dyr eller när en effektiv returhantering inte fungerar.
  Genom att öka tjockleken till 1,5-2,0mm kan vi producera formade mellanlägg upp till halvpallsstorlek till mycket låga priser. Detta är intressant när volymerna är stora.

  Halvpallock för engångs- och flergångsbruk.
  Med rullformningstekniken kan vi producera halvpallslock till mycket låga priser jämfört med de tekniker som idag användes(vakuumformning och formsprutning) och är lämpligt när volymerna är höga.

  Dokument