UTVECKLINGSMODELL

 

NYCOPACS Utvecklingsmodell

floedesschema1

 
För att säkra att våra utvecklingsprojekt tillsammans med våra kunder, går enligt plan och når uppsatta mål, följer vi en metodik enligt ovan.

Vi går alltid in i projektet med lika insats och risk som kunden. De flesta projekt innebär att man måste ta fram ett verktyg för att få fram prototyper och därför debiterar NYCOPAC inte för själva utvecklingen av produkten utan bara för de direkta kostnaderna i form av tillverkning av verktyget och produktion av prototyperna och själva serieproduktionen. Om kunden vill genomföra förändringar i konstruktionen under produktens livscykel så agerar vi på samma sätt genom att bara debitera de direkta kostnaderna för förändringen.

Vi gör så för att minska tröskeln att starta projektet och att sedan under projektets gång, undvika långa diskussioner om nedlagda utvecklingstimmar.