Självbärande mellanlägg

NYCOPAC har utvecklat och patenterad en konstruktion av ett vakuumformat mellanlägg, som gör att mellanläggen är självbärande när de travas på varandra. Följande egenskaper uppnås:

  1. Genom att mellanläggen är självbärande och inte vilar på underliggande lager av produkter, så kan det användas för detaljer som ej kan bära last. Det kan vara att produkten inte tål belastning, den kan vara målad och ha utstickande detaljer som är svåra att forma in.
  2. Konstruktionen gör det möjligt att variera höjden, för att passa olika produkter och optimera packningstätheten.
  3. Mellanläggen är formade så att de kan travas i varandra under returtransport och höjden på traven reduceras med 60%  jämfört med en lastad trave.
  4. Mellanlägget kan göras med en nedvikt kant som går omlott med underliggande mellanlägg och därigenom behövs inte några pallkragar.
    Det gör också att den kostsamma returen av pallkragar undviks.
  5. Genom att lägga på ett pallock på traven av fyllda mellanlägg kan ytterligare en fylld pall travas ovanpå. Vi har testat att belasta en pall med 10 mellanlägg+lock med 1.500kg utan problem.

I vår första version har vi gjort en lösning för bromsskivor(se bild) som är målade på ena sidan och därmed känslig för beröring.