Formade mellanlägg och brickor

formade_mellanlägg

Nycopac har levererat ett stort antal formade mellanlägg  till framför allt fordonsindustrin – Volvo, Scania och Autoliv, men flera andra verkstadsföretag som bl,a, Sandvik och SAPA är våra kunder.

Formade mellanlägg används när produkter skall ligga säkert och i bestämda positioner på någon form av lastbärare. Vid robotisering av produktionsprocessen och även för att hålla produkten säkert på plats under transporter m.m är formade mellanlägg lämpliga. NYCOPACs erfarna konstruktörer tar tillsammans med kunden fram den bästa designen, den lämpligaste produktionstekniken och det lämpligaste materialet, i varje enskilt projekt.

Beroende på om vi vill göra ett format mellanlägg för engångsbruk eller flergångsbruk använder vi olika material och tillverkningstekniker:

  1. Vakuumformning
    Används framför allt när man producerar större mellanlägg såsom hel-, halv- och kvartspallsmellanlägg och där kraven på styvhet och slitstyrka är hög. Fördelen är att verktygskostnaden är relativt låg och att man därigenom kan göra relativt korta serier. Speciell vikt läggs vid staplingsbarhet och kompaktbarhet i konstruktionen.
    Vi använder skivor i PC, PP, ABS, PE och PS som värms upp och läggs därefter på ett verktyg varefter man med vakuum suger den varma skivan mot det formade verktyget.
  2. Rullmatad termoformning
    Materialet är inte skivor utan ligger i en rulle som med stor hastighet förs mot verktyget, värms, formas och stansas. Eftersom materialet ligger i en rulle måste det vara relativt tunt <2mm och därigenom kan denna teknik bara användas för mellanlägg med begränsad styrka och styvhet.
    Vi kan idag göra rullformade PET/PS/PS mellanlägg upp till halvpallsstorlek. Vi kan då använda tunt material för engångsbruk och tjockare <1,5mm för returemballage. Samma verktyg kan oftast  användas.

 


adobe-pdf-logo50x50

Ladda ner infoblad