Balkar för cylindrar och axlar

Balkarna görs av gjuten polyuretan, vakuumformad PC eller stansad PE foam med
hög densitet. Produktens tyngd och hur den skall lastas avgör valet av material.
Nycopac skräddarsyr balkar för transportstöd i pallar för ömtåliga produkter som axlar,
rör, cylindrar och liknande måste fixeras säkert vid transporter.

 

balk

En annan viktig faktor är behovet att slänga ut alla sågade träbalkar som finns i stora mängder inom verkstadsindustrin eftersom de tillsammans med träkragar och träpallar orsakar stora problem med damm och flisor.

NYCOPAC har ägnat stora resurser för att finna fram det bästa materialet och den bästa produktionstekniken för varje tillämpningsområde. När det gäller att ersätta träbalkarna, så spelar naturligtvis priset en avgörande roll. De stansade balkarna i foam är billiga och tar man hänsyn till livslängd, renhet samt att de tål att köras igenom en tvätt, så är valet lätt.

Våra balkar kan även användas som transportstöd vid förflyttningar av gods mellan produktionsenheter. De kan utformas till att passa i befintliga travers- och conveyorsystem för att säkerställa flyttningen av gods mellan arbetsplatser eller ”löpande band”-stationer.

 


 

adobe-pdf-logo50x50

Ladda hem infoblad